اداره تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۹۹۶

رئیس گروه اداره تحصیلات تکمیلی

معصومه حضرتی نوین

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

پست الکترونیکی:

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۰- داخلی ۳۵۸

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲ - پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹