معرفی

تعداد بازدید:۱۷۹۷

دکتر رامین نسیمی دوست ازگمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

پست الکترونیکی r.nasimdoust@arums.ac.ir 

تلفن تماس : ۳۳۵۳۴۷۵۵-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

 

 
 
آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۹