امور دانش آموختگان

تعداد بازدید:۲۱۱۱۹

قابل توجه دانش آموختگان

دانش آموختگان محترم حداکثر ده روز پس از تاریخ ارسال پرونده آموزشی از دبیرخانه دانشکده (درصورت بلااشکال بودن پرونده) به سایت زیرجهت اطلاع از تایید فراغت از تحصیل خود مراجعه نمایند:

پورتال دانش آموختگان

پس از دریافت (تایید) اطلاعات فراغت از تحصیل در پورتال وزارتی دانش آموختگان محترم می توانند برای انجام سایر امور فارغ التحصیلی خود از قبیل : معرفی به نظام وظیفه، ثبت نام در سامانه طرح نیروی انسانی، اخذ شماره نظام پزشکی از طریق سازمان نظام پزشکی و ... اقدام نمایند.

 

 

راهنمای کلی مدارک دانش اموختگان

 مدارک لازم برای اخذ مدرک 

فرم ها

سامانه دریافت مدارک دانش آموختگان

فرم ارتباط با دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارشناسان امور دانش آموختگان

 

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۴۰۱