معرفی

تعداد بازدید:۱۳۵۹

رئیس گروه اداره تحصیلات تکمیلی

معصومه حضرتی نوین

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

پست الکترونیکی:

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۰- داخلی ۳۵۸

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲ - پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۳۹۹