دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)

تعداد بازدید:۸۲۷

قابل توجه دانش آموختگان

دانش آموختگان محترم حداکثر ۲ هفته پس از تاریخ ارسال پرونده آموزشی از دبیرخانه دانشکده (درصورت بلااشکال بودن پرونده) به سایت زیرجهت اطلاع از تایید فراغت از تحصیل خود مراجعه نمایند:

پورتال دانش آموختگان

پس از دریافت (تایید) اطلاعات فراغت از تحصیل در سایت وزارتی دانش آموختگان محترم می توانند برای انجام سایر امور فارغ التحصیلی خود از قبیل : معرفی به نظام وظیفه، ثبت نام در سامانه طرح نیروی انسانی و ... اقدام نمایند.

دانش آموختگان در صورت عدم امکان مراجعه می توانند با ارائه وکالتنامه محضری (وکالت کاری) و سایر مدارک یاد شده به شخص دیگر نسبت به اخذ گواهینامه موقت، دانشنامه و ریز نمرات از طریق آن شخص اقدام نمایند.

اخذ مدارک دانش آموختگان

فرم ها

فرم ارتباط با دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۰