فرایندهای حوزه مدیریت آموزش و تحصیلات تکیملی

تعداد بازدید:۵۰۱

فرآیند صدور تأییدیه موقت تحصیلی جهت معرفی به طرح نیروی انسانی

فرآیند صدور ریز نمرات

فرآیند صدور مجوز دانشنامه

فرآیند ثبت دروس گذرانده شده دانشجویان میهمان در سایر دانشگاه ها

فرآیند مکاتبات اداری

فرآیند انتقال، میهمانی، جابجایی یا تغییر رشته دانشجویان به دانشگاههای دیگر

فرآیند پذیرش دانشجوی میهمان، انتقال، تغییر رشته و جابجائی از دانشگاههای دیگر کشورها به دانشگاه

فرآیند صدورتأییدیه تحصیلی برای استخدام

فرآیند ارسال ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل

فرایند فراغت از تحصیل دانش آموختگان از طریق پرتال

فرآیند بایگانی نامه ها و مدارک در پرونده دانشجویان

فزآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای خروج از کشور

فرایند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

فرآیند ثبت نام دانشجویان انتقالی از خارج از کشور

فرایند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دوره تحصیلات تکمیلی (دستیاری ارشد)

فرایند تشکیل جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی حوزه مدیریت آموزشی

فرایندهای امور فارغ التحصیلان

 

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۹